Chương Trình Tiếng Anh Học Thuật Cơ Bản

Lộ Trình vào Khóa Học Dự Bị cho Trường Trung Học Cơ Sở (PCS)

Lớp 6 - 10

Lợi ích độc đáo

 • Cải thiện tiếng Anh của bạn
 • Kế hoạch linh hoạt
 • Tìm hiểu về các trường quốc tế
 • Được nhận vào Stamford American

Chương trình tiếng Anh học thuật nền tảng cuốn sách nhỏ

Lựa Chọn Chương Trình Phù Hợp Với Nhu Cầu Của Quý Vị

Tiếng Anh Học Thuật Cơ Bản Do Giáo Viên Hướng Dẫn

Một phần do học sinh hướng dẫn và giáo viên hướng dẫn, chương trình này hỗ trợ những học sinh muốn tiếp cận với hướng dẫn của các giáo viên chuyên gia, đồng thời vẫn mang lại sự linh hoạt để làm việc theo lịch học hiện có.

Lý do chọn chương trình này là gì?

 • Cơ hội nghiên cứu sâu hơn về nội dung cụ thể của những môn học khác nhau
 • Hiểu rõ hơn về tiến độ học tập thông qua tương tác hàng tuần với giáo viên


Chương trình hoạt động như thế nào?

 • Nội dung môn học mới được đăng tải trên nền tảng vào cuối mỗi tuần, tùy vào việc hoàn thành nội dung của tuần hiện tại


Khi nào tôi tốt nghiệp?

 • Học sinh thực hiện bài Kiểm Tra Đánh Giá Trình Độ Tiếng Anh Trung Học Cơ Sở (SLATE) khi kết thúc 10 tuần nhằm xác định trình độ và mức độ chuẩn bị của họ để chuyển sang chương trình Khóa Học Dự Bị cho Trường Trung Học Cơ Sở (PCS) (trực tuyến hoặc tại khuôn viên trường)
 • Tùy chọn tiếp tục ghi danh thêm 10 tuần nữa

Tóm Tắt Chương Trình

Yêu Cầu Đầu Vào

 • Lớp 6: Điểm SLATE từ 1,0 – 1,4
 • Lớp 7: Điểm SLATE từ 1,0 – 1,4
 • Lớp 8: Điểm SLATE từ 1,0 – 1,4
 • Lớp 9: Điểm SLATE từ 1,5 – 2,4
 • Lớp 10: Điểm SLATE từ 2,5 – 3,4

Lệ Phí 2023-2024

Tiếng Anh Học Thuật Cơ Bản - Có giáo viên hướng dẫn

 • Phí Đăng Ký (một lần, không hoàn lại): SGD 129
 • Học Phí: SGD 3.681 mỗi khóa 10 tuần

Tất cả các khoản phí được thể hiện bằng Đô la Singapore (SGD), bao gồm GST 9%.

Grade 6 Sample Contract (SLATE) - Teacher's guidance

Grade 7 Sample Contract (SLATE) - Teacher's guidance

Grade 8 Sample Contract (SLATE) - Teacher's guidance

Grade 9 Sample Contract (SLATE) - Teacher's guidance

Grade 10 Sample Contract (SLATE) - Teacher's guidance